Minulé tábory

NÁŠ PRVNÍ TÁBOR: JOSEF A JEHO BRATŘI (2018)


Na našem prvním táboře jsme se vydali po stopách Josefa a jeho bratrů. Ze země Kenaanské jsme s Josefem doputovali až do egyptského otroctví, kam ho bratři prodali. Příběh dospěl ke šťastnému konci a my jsme viděli, jak se Josef znovu shledal se svou rodinou a odpustil svým bratrům.

A co jsme dělali? Vyráběli jsme nosítka, sháněli ovce, luštili šifry. Kreslili jsme s Oldou, zachraňovali se s Ondrou, učili se přežít v lese s Pavlem a tančili jsme s Ivkou, hráli jsme hry s Alešem. Poslouchali jsme s vykulenýma očima Bena, který nám vyprávěl, jak to s Josefem celé bylo. Společně jsme navštívili skanzen. A když se zešeřilo, sešli jsme se u ohně a spolu s Daninkou a Karlíkem jsme navštívili továrnu na čokoládu.

SOUDCOVÉ, SOUDCOVÉ JDOU (2019)

Ten rok jsme nahlédli hned do několika příběhů statečných soudců. Nejdřív jsme obětovali modlám, ale brzy jsme zjistili, že věříme jednomu Bohu a obětovat někomu jinému nemá smysl. Příběhy o soudcích, které nám Ben vyprávěl, nebyly pro žádná ořezávátka: zlý král Eglón byl proboden a co teprve Sísera! Nechoď, Sísero, k Jáel ven, budeš také proboden …

S Daninkou jsme koulely sladké dobroty, s Ivkou jsme si dali do těla, s Fandou a Ondrou jsme stříleli z luku, s Jančou a Kájou jsme vyráběli a s Pavlem jsme poznávali přírodu. S Mildou se z nás staly hvězdy pódia. Společně jsme pak navštívili betlém v Třebechovicích.

Jednou jsme se odvážili být déle vzhůru, obklíčili jsme tábor protivníků a získali své území zpět. Vždycky večer jsme pak vklouzli do skříně a objevovali Narnii.

JAK JSME DOPLULI AŽ K DUZE (2020)

V roce 2020 nás na táboře zastihla potopa. Byli jsme však připraveni a spolu s Noem jsme postavili Archu. Mohlo by se zdát, že na lodi je nuda, ale nebyla. Navštívili jsme různé země (Španělsko, Senegal nebo třeba Izrael), naučili jsme se pracovat se dřevem, malovali jsme Archu s duhou. Museli jsme být stále ve střehu, protože na palubě se mohla ukrývat čarodějnice!

Jednou se vedoucí plavebné výpravy proměnili v děti a některé děti musely převzít jejich roli. Připravili si pro ostatní báječnou hru. Když už jsme byli na souši, bloudili jsme nočním lesem. Ještě že bludičky měly světla a znaly cestu! Jednou jsme dokonce byli přepadeni! My jsme se však nedali, přivázali protivníky ke kůlu a vyslýchali je tak dlouho, dokud nám nedali všechny svoje bonbóny a nevrátili nám naši vlajku.

Na konci se na nebi ukázala duha a my jsme věděli, že všechno dobře dopadlo.

ZEPTALI JSME SE …

… na ZÁŽITKY ÚČASTNÍKŮ

Když jsem přijela, tak se mi líbilo, jak se všichni chovají hezky.

Marcelka

Vzpomínám, jak jsme střežili tábor a chytali ryby.

Fíďa

Jednou v noci nám zloději ukradli vlajku a my jsme ji měli dostat zpátky. Někteří zloděje honili po lese a vyměnili vlajku za bonbony.

Justýnka

Zážitků z tábora je opravdu mnoho. Ráda vzpomínám na to, když jsme v roce 2019 měli workshop, kde jsme vyráběli kuličky ze Salka. Všichni byli upatlaní a byla zábava.

Kristý

… CO SI PRVNÍ VYBAVÍŠ, KDYŽ SE ŘEKNE TÁBOR?

kRÁL DAVID (2021)

bABYLONSKÉ ZAJETÍ (2022)

Na tomhle táboře jsme spolu s Danielem utíkali z Babylonského zajetí. Zvládli jsme vyjít z jámy lvové bez úhony a zatímco buchty byly už dozlatova, nás rozpálená pec nespálila. Taky jsme stavěli babylonskou věž. Večer jsme zpívali, zažívali jsme spolu s Olivií podivuhodný den (pamatujete si na knížku?), nebo jsme obdivovali hvězdné výkony bělečských talentů. Nechyběla noční plavba přes rybník ani kvízová hra Riskuj! Nevíme, jak vy, ale my vedoucí jsme si tábor s vámi užili!

Královna Ester (2023)

Letošní tábor se proměnil v království Ester. Připravovali jsme královskou hostinu, pomohli králi Achašvérošovi vybrat novou ženu a nakonec jsme s královnou Ester zachránili Židy před Hamanovým krutým plánem. Kromě tohoto příběhu se náš tábor nesl v duchu zpěvu a divadelních scének, kterými děti zpestřovaly večery. Nechyběla ani VTHáčka či dílny, na kterých se střílelo z luku nebo se stavěly lesní přístřešky.

Filip a Justýnka, naši dlouholetí táborníci, o táboře napsali toto:

Tábor Běleč je tábor zaměřený na křesťanství. Bydlí se zde v chatkách po šesti, čtyřech, nebo dvou.
Okolí tábora je velmi krásné. Jsou tu lesy, louky i rybník. V lese většinou hrajeme týmové hry. Naučíte se tu týmovou spolupráci, ale občas budete hrát i sami. V rybníku se koupeme, děláme pero plavce a otužilosti.
Program je velmi nabitý a dobrý. Ráno je rozcvička, pak snídaně, osobní volno a nástup. Potom následuje pobožnost a dopolední program. Po obědě si můžete odpočinout, nebo hrát různé hry. Po volnu je VTH (velká táborová hra). Ve čtyři je svačina a po svačině je odpolední program. Potom následuje večeře a po večeři volno. Když skončí volno, je nástup a svěšuje se vlajka, která se pověsila ráno. Potom je večerní program a v 22:00 je večerka.

Tábor velmi doporučuji


– Justýnka Šmögerová


Náš tábor Jana Amose Komenského je velmi skvělý. Já vám to sám můžu potvrdit, protože už jsem tady na táboře pošesté. Letos se nám vystřídali hlavní vedoucí z Pavla na Daninku a Teodoru. Daninka je velmi hodná a milá, Teodora je zase velmi ochotná a hodná.
Je to tady super, první dny vyrábíme vlajky v týmech a pak od neděle do pátku hrajeme v týmech VTH. Mezi tím každé ráno máme pobožnost a potom jsou dílny. Letos jsou dílny střílení z luku, zálesácká, divadelní a vyrábění náramků. Ve čtvrtek máme výlet na celý den, kde si užijeme mnoho zábavy. Někdy v týdnu ještě bývá MTH (malá táborová hra), kde každý závodí sám za sebe.
Dělají se pera, kde můžete získat body pro svůj tým. Celý týden zakončíme táborákem, kde dostaneme odměny a opečem si buřty.

Je to tady prostě super.

– Filip Střasák